Łańcut
Cmentarz komunalny w Łańcucie

język angielski język polski

OBITUARIES

"Hic vivunt mortŭi, hic muti loquuntur."